1
Grup Ofis Marka Patent WhatsApp iletişim hattına hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
KAPAT

SIKÇA SORULAN SORULAR

(6769 SMK Md 5)

Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

•    Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. 
•    Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler
•    Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler
•    Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
•    Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler. 
•    Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
•    Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler. 
•    Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
•    Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
•    Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler. 
 

Marka başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurulduğu tarih itibari ile başlar.

Yurt dışı marka tescil belgesi, patent, faydalı model, tasarım tescil belgeleri için KOSGEB Sınai mülkiyet hakları desteğinden faydalanılabilir.

Marka başvurusunun yapılması ile birlikte TÜRKPATENT gerekli işlemleri başlatır. Kurum 2 ila 4 ay kadar markanın araştırma ve incelemesini gerçekleştirir. Uygun görünen marka Kurum tarafından marka bülteninde ilan edilir ve marka 2 ay ilanda kalır. İlanda yer ana markaya herhangi bir itiraz gelmediği takdirde marka için tescil tamamlama süreci başlar ve bu süre de yaklaşık 2 ay kadardır. Tescil tamamlama işleminin ardından markanın tescil belgesinin hazırlanma süreci devreye girer ve yaklaşık 1 ay kadar belge Kurum tarafından hazır hale getirilir. Böylelikle marka tescil belgesi yaklaşık 7 ila 9 ay içerisinde çıkmaktadır.

Marka tescil başvurusu kapsamında resmi gider ve vekillik bedeli alınmaktadır. Bu bedel marka tescil edilmez ise geri iade edilmemektedir.

Türkiye’deki tescil yalnızca Türkiye sınırları içerisinde korumadan faydalanır. Farklı bir ülkede markayı korumak için söz konusu ülkede/ülkelerde marka tescil başvurusunun yapılması gereklidir.

Başlık

Madrid Protokolü (WIPO) Aracılığıyla Başvuru 
Madrid Protokolü çerçevesinde WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) aracılığıyla gerçekleştirilen başvuru, çoklu ülke seçimlerinde maliyet anlamında en avantajlı yöntemdir. Madrid Protokolü'ne üye 97 ülke çoklu olarak seçilerek başvuruya eklenebilmektedir. Başvuru, TPE'ye dosyalanmasının ardından yaklaşık 6-10 ay sonra seçilen ülkelere gönderilmektedir. Ülkeler kendi prosedürlerine göre markayı inceledikten sonra nihai kararlarını en geç 18 ay içinde bildirmektedirler. Bir ülkede alınan ret, seçilen diğer ülkeleri etkilememektedir; reddin ardından itiraz ya da dava hakkı bulunmakta, bu süreçler de o ülkenin kanununa göre o ülkedeki vekiller aracılığı ile sizler adına bizim tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 

AB Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) Aracılığıyla Başvuru 

AB Markası (EU Trade Mark/EUTM) başvurusu, EUIPO (AB Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi) nezdinde gerçekleştirilmektedir ve WIPO’nun aksine Türkiye'de bir marka tesciline bağımlılığı yoktur. Marka başvurusu gerçekleştirildiğinde benzerlik araştırmasına tabi tutulmaz ve direkt olarak ilana çıkarılır. Marka 3 aylık ilan süresine girdiğinde EUIPO benzer marka sahiplerine bir rapor gönderir ve isterlerse markaya itiraz edebilecekleri bildiriminde bulunur. Eğer bir itiraz gerçekleşmezse marka tescile bağlanır. Tescil alındığında 28 AB ülkesinin 28’inde birden tescil gerçekleşir. Fakat itiraz yolu ile ret söz konusu olduğunda da tescil başvurusu tüm ülkelerde aynı anda reddedilmektedir. Tescil süreci yaklaşık 12-18 aydır.

Afrika Ülkeler Topluluğu (OAPI) Aracılığıyla Başvuru 

Ana dili Fransızca olan Afrika ülkelerinin bulunduğu çoklu başvuru sistemidir ve 17 adet üyesi bulunmaktadır. Bu ülkelere müracaat gerçekleştirildiğinde marka OAPI tarafından incelenmekte ve redde yönelik herhangi bir engel bulunmadığında marka 6 ay boyunca ilana çıkarılmaktadır. Tescil süreci yaklaşık 18 aydır. Üye ülkelerin kendi ulusal sistemleri ve mevzuatları olmadığı için bu ülkelere ulusal başvuru yapılamamaktadır.

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

  • COPYRIGHT © 2018 Tüm hakları saklıdır. Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Grup Ofis Marka Patent A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz.