KAPAT

Markanız gerçekten tescilli mi?

 Nisan 2015 - 38 sayısında yayınlanan makaledir.

Yeni ve güçlü marka yaratma konusunda her geçen gün önemli adımlar atılan ülkemizde, marka tescilinin önemine gösterilen hassasiyetin de aynı paralelde arttığını görüyoruz. Özellikle son yıllarda Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka müracaat sayılarının Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Öyle ki, 2011 yılında yapılan marka müracaat sayısının 100.000’i geçmesi ve takip eden yıllarda da yine bu seviyelerde marka müracaatının yapılmış olması marka tescilindeki bilincin açık bir göstergesidir.

Peki, marka başvurularında bu sayılara ulaşılan ülkemizde markaların gerçekten tescilli olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu noktada “evet” yanıtını verebilmemiz için iki temel soruyu yanıtlayabilmemiz gerekiyor.

  1. Markamız doğru sınıflarda tescilli mi?
  2. Tescil edilen markamızın koruma kapsamı yeterli mi?

Girişimcilerin uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardıkları markaları, hiç kuşku yok ki firmaların değerli varlıklarının başında gelmektedir. Öyleyse firmalarımız için olmazsa olmazları olan, mal ve hizmetleri gerek ulusal gerekse uluslararası pazarda konumlandırırken tüketici ile ilk teması kuran markalarımızı doğru şekilde tescil altına alabiliyor ve koruyabiliyor muyuz? Bu yazımızda mümkün olduğunca bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız.

Öncelikle markanın tanımını kısaca hatırlatmak gerekirse; marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Doğru marka tescili için doğru sınıflar

Geçmişte ve günümüzde marka tescil işlemleri için sınıfların belirlenmesinde yapılan en büyük hata kapsamlı bir sınıf analizinin yapılmamasıdır. Bu hatanın genellikle bilgi veya profesyonel destek eksikliğinden kaynaklandığını sık sık görmekteyiz. Girişimcilerin bu hataya düşmemek adına marka tescil sürecinin başında iki önemli soruyu yanıtlamaları gerekmektedir.

  1. Markamızı hangi mal veya hizmetler kullanacağız?
  2. Markamızı hangi mal veya hizmetlerde koruyacağız?

Aslına bakarsanız yukarıdaki sorular her ne kadar birbirlerine çok benziyor gözükse de aralarında önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. Marka tescil sürecinin başında yanıtlanması gereken ilk ve en önemli soru ilgili markanın hangi mal veya hizmetlerde kullanılacağıdır. Bununla birlikte markanın koruma kapsamını genişletmek için ilişkili sınıflarda veya ileride kullanıma söz konusu olabilecek sınıflarda da tescil başvurusunun yapılması ikinci önemli adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Tescil işlemlerinin henüz başında atılacak bu adımlar firmanızın ileride karşılaşabileceği sorunları da ortadan kaldıracaktır.

Marka tescil işlemlerinde sınıf tespiti yapılırken sıkça düşülen bir diğer hata ise mal ve hizmet sınıflarının karıştırılmasıdır. Tescile konu olacak markalar zaman zaman sadece mal markası veya hizmet markası olabileceği gibi çoğu kez hem mal hem de hizmet markası olabilir. Bu noktada hataya düşmemek için marka vekilinize yaptığınız işi ve markayı, kullanacağınız mal ve hizmetleri doğru bir şekilde aktarmanız gerekmektedir.

Örneğin; ülkemizde çok sayıda firma fason üretici olarak hizmet vermektedir. Bu firmalar genellikle X marka ürünün işlenmesi noktasında hizmet vermektedirler. Dolayısı ile bu firmaların marka başvurularında dikkate almaları gereken sınıfları hizmet sınıfları olması gerekirken, bilgi eksiliklerinden dolayı markalarını mal sınıflarında tescil ettiklerini görüyoruz. Mal ve hizmet sınıfı ayrımında yapılan bu hatalar, markanın asıl ihtiyaç duyulan sınıflarda tescil edilmemesinin yanı sıra, bu sınıfların üçüncü kişiler tarafından tescil edilmesine de olanak sağlamaktadır. Aşağıda bu konuya dair iki ayrı örnek mevcuttur.

Markanın Kullanıldığı Alanlar

Başvuru Yapılan Hatalı Sınıf

Başvuru Yapılması Gereken Sınıf

Fason olarak iç veya dış giysi üretimi yapan firmanın tabelasında kullandığı marka

Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler

 

Deri ve kürk işleme hizmetleri.

Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri.

 

Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri.

Fason olarak conta üretimi yapan firmanın tabelasında kullandığı marka

Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, contalar, o-ringler

Plastik işleme hizmetleri.

Marka tescil işlemlerinde dikkat edilmesi gereken diğer önemli konu ise tescili düşünülen markanın koruma kapsamının yeterliliğidir. Başvuru sahiplerinin genellikle markayı kullanacak oldukları mal veya hizmetlerde tescil altına aldıklarını görüyoruz, açıkçası bu yönde atılan adımlar için yanlış dememiz mümkün değil, sonuçta ihtiyaç duyulmayan veya ileride kullanımı söz konusu olmayacak sınıflarda marka tescili edinmek iyi niyetli diğer girişimcilerin aynı veya benzer markayı kullanmasını engelleyecektir. Ancak ulusal ve uluslararası pazarda birçok iş kolunda ürün gamının kısa sürede çeşitlenebildiğini görüyoruz. Örneğin; ayakkabı üreticisi veya satıcısının kısa süre içinde ürünleri arasına çanta ve cüzdan gibi yeni ürünleri ekleyebildiğini veya “çaylar” için tescil edilen markanın bir süre sonra “tıbbi amaçlı bitkisel içecekler” için de kullanılmak istenildiğini görüyoruz. Bu tür durumlarda her zaman yeni başvuru ile marka tescilinizin kapsamını genişletme imkânınız mümkün olmayabilir. Dolayısıyla tescili düşünülen markanın sınıfları belirlenirken mevcut marka kullanım ihtiyacı ile ilerde kullanıma konu olabilecek sınıfların da birlikte analiz edilmesini öneriyoruz.

Sonuç olarak; ciddi zorluklarla oluşturulan markaların korunması için tescil sürecinde doğru ve kapsamlı sınıf analizinin yapılması gerekmektedir. Başlangıçta atılacak bu adımlar sayesinde markanızı sağlam bir zemine oturtmakla kalmayıp ve ileride doğabilecek marka tescil sorunlarının da önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle tescil sürecinin başında profesyonel destek almanızı ve marka kullanımına ilişkin tüm bilgileri vekiliniz ile paylaşmanızı öneriyoruz.

 

  • COPYRIGHT © 2017 Tüm hakları saklıdır. Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Grup Ofis Marka Patent A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz.