KAPAT

21. YÜZYILDA MUCİT OLMAK

Teknolojinin ışık tuttuğu ve inovatif gelişmelerin yaşandığı günümüzde yeniliklerin, yeni buluşların hız kazanarak artış göstermesi şüphesiz kaçınılmaz bir hale geldi. Peki, uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan buluşların korunması ve kazanca dönüşmesi için neler yapıyoruz?

Edison, Leonardo da Vinci, Nicola Tesla veya Graham Bell isimlerini, eminim ki duymayan yoktur. Üstelik buluşları ile hayatımıza kattıklarını unutmak da mümkün değil. Örneğin, Graham Bell’in telefonun mucidi olduğunu nereden biliyoruz ya da bir başka deyişle sadece onun aklına mı geldi telefon fikri? Mucidi ile birlikte anılan icatlar, muhtemelen bir başkası tarafından da düşünülmüş ve hatta üzerinde çalışılmış olabilir, ancak mucitleri mucit yapan ilk bulan olmakla birlikte ilk sahiplenen olmalarıdır.

Eski zamanlardan bu yana giderek artan merak ve gelişim isteği, aynı alanda birden fazla çalışmanın ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak rekabeti de beraberinde getirmiştir. Şöyle bir dönüp baktığımızda, Leonardo da Vinci onca buluşu için belki kimseyle rekabet etmek veya buluşlarının kendisine ait olduğunu ispatlamak zorunda kalmamıştı, ancak günümüz teknolojisinde ve şartlarında bin bir emek sonucu ortaya çıkan buluşların size ait olduğunu ispatlamak ve hatta tekel hakkı ile emekleri kazanca dönüştürmek neredeyse bir zorunluluk haline geldi.

Yeni fikirlerle ortaya konulan buluşların, teknolojiye katacağı yeni bakış açısı ile birlikte harcanan emeğin karşılığını vermesi beklenir. Beklentileri karşılamak, verilen emek ve harcanan zamana karşın ortaya çıkan buluşunuzun size ait kalmasını sağlamak ve bir başkası tarafından taklit edilmesini önlemek adına, patent başvurusu yapmak atılacak en doğru adımdır.  

Her buluş için patent başvurusu ile koruma sağlamak ve tekel hakkı oluşturmak pek mümkün değil. Bu doğrultuda sınai mülkiyet kanunu ile patent başvurusuna uygun olmayan buluşlar belirlenmiştir. Şöyle ki;

* Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler,

* Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler,

* Estetik niteliği bulunan mahsuller,

* Edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri,

* Bilginin derlenmesi ve sunumu,

* Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar ve

* İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri

patent başvurusu yapılamayacak buluşlar arasındadır.

Patent verilemeyecek buluşların belirlenmesi ile, bunlar dışında kalan tüm buluşların patent başvurusuna uygun olduğu düşünülmemeli elbette. Patent başvurusu yapılacak buluşların dünya çapında yeni ve erişilebilir hiçbir mecrada yayınlanmamış olması gerekiyor. Bu noktada, fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlardan önce, ‘Benden önce bu fikri düşünen olmuş mudur?’ diye bir araştırma yapılması boşa uğraş verilmesini de engelleyecektir. Patent başvurusu için yeni olma şartı ile birlikte, buluş basamağı kriteri de sağlanmalıdır.

Peki nedir bu buluş basamağı?

Kısaca; ortaya konan buluşun, ilgili alanda uzman bir kişinin aklına kolayca gelmeyecek bir buluş olması şartıdır. Bu söylemden de anlaşılacağı üzere, buluş basamağı kriteri yenilik kriterine oranla biraz daha göreceli bir kavramdır. Bu noktada, buluş basamağına yönelik kararlar, Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki uzman kadro tarafından yapılan araştırmalar sonucu verilir.

Fikirlerin hayata geçirilmiş hali olan buluşlar için patent başvurusunun yanında, faydalı model başvuru seçeneği de mevcuttur. Faydalı model başvurusu için, buluşun sadece dünya genelinde yeni olması ve erişilebilir hiçbir mecrada yayınlanmamış olması yeterlidir.

Patent ve faydalı model arasındaki farklardan biri, patentler için 20 yıllık bir koruma söz konusuyken faydalı modeller için bu koruma süresinin 10 yıl olmasıdır.

Buluşların patent veya faydalı model ile korunmak istenmesi, buluş sahiplerine başvuru yapılan ülkede tekel hakkı sağlar ve en önemlisi buluşların taklit edilmesinin önüne geçer. Fikirlerin ve verilen emeklerin sonucunda ortaya çıkan buluşların, taklitlerin önüne geçilerek sahibine fayda sağlayabilmesi kanunla desteklenmiş koruma yöntemleri ile mümkündür. 

Fikirlerinize değer verin ve hayata geçirin. Hayata geçirdiğiniz fikirlerinizi de patent veya faydalı model başvuruları ile önemli kılın.

Duygu Çakı

Patent Vekili

Grup Ofis Marka Patent

  • COPYRIGHT © 2018 Tüm hakları saklıdır. Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Grup Ofis Marka Patent A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz.